Force8 – Digital. Sport. Innovations.

My Ice Hockey distribueras av Force8 Ltd.
Sedan 2008 stöder Force8 Ltd förbund i deras administrativa och strategiska uppgifter.

De krav som ställs på styrelsen ökar ständigt; medlemmar vill bli professionellt omhändertagna och vill erbjudas den bästa servicen. Många bra idéer finns i klubbarna. Tyvärr är dessa idéer ofta vid fel tidpunkt, vilket resulterar i liten eller ingen implementering – eller snarare otillräckligt implementerad.

Frågan är blir då, vem kan bli kontaktas av föreningen om det inte finns någon (lämplig) intern resurs för specifikt administrativt arbete? Eller finns det helt enkelt ingen tid att göra allt arbetet i tid?

Force8 Ltd. heter svaret – det ger klubbarna en hjälpande hand. Force8 Club Management har djup klubbkunskap, god teknologisk know-how och en djup marknadsförståelse. Våra kvalificerade och motiverade medarbetare håller ryggen fri så att du kan koncentrera dig på att hantera din klubb.

Lär känna oss.

Ta kontakt för vidare information.